Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

21.03.2022.

 O B A V E Š T E NJ E

 

 Utvrđeni su datumi odbrane završnih radova za studente:

 

 

  1. Jelena Šašić, br. indeksa 2018/000005 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Marije Vuković pod nazivom:

„Analiza ekonomske klasifikacije budžeta Republike Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Marija Vuković, mentor
  2. dr Dajana Ercegovac, član
  3. dr Dejan Đurić, član 

 

    Zakazana odbrana završnog rada 22.03.2022. godine u 11,00 časova (svečana sala)

 

 

  1. Emilija Breka, br. indeksa 2018/001011 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Trgovina u doba digitalne ekonomije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Milijana Roganović, mentor
  2. dr Đorđe Ćuzović, član
  3. dr Predrag Ranitović, član 

 

    Zakazana odbrana završnog rada 25.03.2022. godine u 14,00 časova (svečana sala)