Izaberite stranicu

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

НОВИ САД

ДАТУМ: 22.03.2022. године

 

П О З И В

Позивамо Вас на свечаност поводом уручења диплома о завршеним студијама која ће се обавити у згради Школе, ул. Владимира Перића Валтера бр. 4, амфитеатар бр. 2 дана 04. априла 2022. године (понедељак), са почетком у 12.00 часова.

Уколико сте спречени да наведеног дана преузмете Вашу диплому, исту можете накнадно подићи у Школи, лично или преко пуномоћника са судски овереним пуномоћјем.

Списак дипломираних на основним струковним студијама

Списак дипломираних на специјалистичким струковним студијама

Списак дипломираних на мастер струковним студијама

Списак дипломираних на студијама вишег образовања

 

 

ДИРЕКТОР

др Јелена Дамњановић с.р.