Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

STRUKOVNIH STUDIJA

NOVI SAD

DATUM: 22.03.2022. godine

 

P O Z I V

Pozivamo Vas na svečanost povodom uručenja diploma o završenim studijama koja će se obaviti u zgradi Škole, ul. Vladimira Perića Valtera br. 4, amfiteatar br. 2 dana 04. aprila 2022. godine (ponedeljak), sa početkom u 12.00 časova.

Ukoliko ste sprečeni da navedenog dana preuzmete Vašu diplomu, istu možete naknadno podići u Školi, lično ili preko punomoćnika sa sudski overenim punomoćjem.

Spisak diplomiranih na osnovnim strukovnim studijama

Spisak diplomiranih na specijalističkim strukovnim studijama

Spisak diplomiranih na master strukovnim studijama

Spisak diplomiranih na studijama višeg obrazovanja

 

 

DIREKTOR

dr Jelena Damnjanović s.r.