Izaberite stranicu

O B A V E Š T E NJ E

 

 

Utvrđen je datum odbrane završnog rada za studenta:

 

  1. Aleksandar Odžin, broj indeksa 2018/001037 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje

Prijavio je temu kod mentora dr Biljane Stankov pod nazivom:

„Analiza institucionalne strukture Evropske unije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Biljana Stankov, mentor
  2. dr Dejan Đurić, član
  3. dr Saša Raletić-Jotanović, član

 

Zakazana odbrana završnog rada: 28.03.2022. godine u 15.30 časova (svečana sala)