Izaberite stranicu

Od ponedeljka, 04.04.2022. godine nastava na osnovnim i master studijama će se održavati isključivo uživo u prostorijama Škole. Profesori neće biti u obavezi da postavljaju materijale na platformu Moodle.

Svi poeni za prisustvo i aktivnost zaključno sa 01.04.2022. godine će se priznati a u narednom periodu će se prikupljati uživo u Školi u dogovoru sa profesorima i asistentima na predavanjima i vežbama.

Online nastava putem platformi Moodle i Zoom će se i dalje odvijati kod dr Zorana Marošana i dr Dejana Živkova.

Studenti studija na daljinu DLS i dalje će imati nastavu onlajn preko platforme Moodle preko koje će prikupljati sve predispitne poene, uključujući i kolokvijume.