Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

01.04.2022.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

 

 

 

Utvrđeni su datumi odbrana završnih radova za studente:

    

 

 

 1. Bogdan Milutinović, broj indeksa 2018/003019 – studijski program: Finansije i bankarstvo

   Prijavio je temu kod mentora dr Dragane Milić pod nazivom:

   „Osiguranje motornih vozila u Republici Srbiji“

   Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Dragana Milić, mentor
 2. dr Nataša Papić-Blagojević, član
 3. dr Biserka Komnenić, član

 

Zakazana odbrana završnog rada 04.04.2022. godine u 13,30 časova (svečana sala)

 

 

 

 1. Aleksandra Marković, broj indeksa 2018/000012 – studijski program: Finansije i bankarstvo

   Prijavila je temu kod mentora dr Dejana Živkova pod nazivom:

   „Kriptovalute – pojam i praktična upotreba“

   Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Dejan Živkov, mentor
 2. dr Sanja Vlaović-Begović, član
 3. dr Sanja Lončar, član

 

Zakazana odbrana završnog rada 07.04.2022. godine u 13,30 časova (svečana sala)

 

 

 

 1. Katarina Penjin, broj indeksa 2018/000014 – studijski program: Finansije i bankarstvo

   Prijavila je temu kod mentora dr Dejana Živkova pod nazivom:

   „Politika deviznog kursa u Republici Srbiji“

   Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Dejan Živkov, mentor
 2. dr Ljiljana Jović, član
 3. dr Sanja Lončar, član

 

Zakazana odbrana završnog rada 07.04.2022. godine u 14,30 časova (svečana sala)

 

 

 

 1. Sara Tepavac, broj indeksa 2018/002015 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo

   Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

   „Pozitivni i negativni uticaji Fruškogorskog maratona“

   Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Ana Jovičić-Vuković, član
 3. dr Tatjana Bošković, član

 

Zakazana odbrana završnog rada 07.04.2022. godine u 14,00 časova (učionica 7)

 

 

 

 1. Milica Rađenović, broj indeksa 2017/002041 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo

   Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

   „Turistička ponuda opštine Bačka Palanka“

   Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3. dr Dajana Ercegovac, član

 

Zakazana odbrana završnog rada 07.04.2022. godine u 14,45 časova (učionica 7)