Izaberite stranicu
 1. Ивана Ердевички, број индекса 2019/200021 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2023. године

   Пријавила је тему код др Веронике Бошков под називом:

   „Мобинг, узроци и последице на примеру компаније „P.S. FASHION““

        Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Маја Вукадиновић, председник Комисије
 2. др Бојана Ковачевић-Берлековић, члан
 3.  др Вероника Бошков, ментор

 

 1. Љубица Торлаковић, број индекса 2019/200024 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2023. године

   Пријавила је тему код др Јелене Дамњановић под називом:

   „Истраживање иновативности као фактора конкурентности земаља Европске уније“

        Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Дејан Ђурић, председник Комисије
 2. др Биљана Станков, члан
 3.  др Јелена Дамњановић, ментор

 

 1. Стојан Јанковић, број индекса 2019/200034 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2023. године

   Пријавила је тему код др Ђорђа Ћузовића под називом:

   „Међународно кретање радне снаге са освртом на Републику Србију“

        Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, председник Комисије
 2. др Биљана Станков, члан
 3.  др Ђорђе Ћузовић, ментор

 

 1. Вук Алексић, број индекса 2018/200016 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2023. године

   Пријавио је тему код др Јована Његића под називом:

   „Сајбер безбедност у области финансија – савремена кретања и тенденције“

        Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Слободанка Јовин, председник Комисије
 2. др Ана Јовичић-Вуковић, члан
 3.  др Јован Његић, ментор

 

 1. Ивана матлак, број индекса 2019/200013 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2023. године

   Пријавила је тему код др Миреле Момчиловић под називом:

   „Оптимизација портфолиа криптовалута и акција на основу критеријума минималне варијансе и оптималних приноса“

        Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Ана Јовичић-Вуковић, председник Комисије
 2. др Биљана Станков, члан
 3.  др Мирела Момчиловић, ментор
 4. Тамара Кукић, број индекса 2019/200012 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2023. године

   Пријавила је тему код др Дејана Живкова под називом:

   „Хеџирање нафте и гаса путем прављења Марковицевог мултиваријантног потрфолија“

        Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Ана Јовичић-Вуковић, председник Комисије
 2. др Биљана Станков, члан
 3.  др Дејан Живков, ментор

 

 1. Љубица Талировић, број индекса 2019/200030 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2023. године

   Пријавила је тему код др Веронике Бошков под називом:

   „Положај, карактеристике, перспективе и значај различитих видова подршке на примеру жена лидера са подручја општине Шабац“

        Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Никола Јанчев, председник Комисије
 2. др Гордана Вуксановић, члан
 3.  др Вероника Бошков, ментор

 

 

                                                  Ажурирано 05.04.2022. године