Izaberite stranicu

Obaveštavaju se studente Škole, koji putuju u SAD u okviru programa za studente „Work and Travel USA“ i sličnih programa, kao i za studente koji će obavljati stručnu praksu u inostranstvu, da će Škola ogranizovati polaganje ispita u periodu od 04.05.2022 – 07.05.2022. godine.

 

Studenti mogu da polažu redovne kolokvijume koji se nisu održavali u toku letnjeg semestra zajedno sa ispitima u predviđenom terminu.

Takođe mogu da polažu popravne kolokvijume ukoliko u toku semestra nisu položili redovan kolokvijum.

 

Prijava ispita za budžetske i samofinansirajuće studente u ovom vanrednom ispitnom roku iznosi 1.500,00 dinara.

 

Studenti su u obavezi da dokumentaciju o putovanju i ispitne prijave dostave studentskoj službi do 14.04.2022. godine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Studentska služba