Izaberite stranicu

СВИ СТУДЕНТИ ПРВЕ, ДРУГЕ И ТРЕЋЕ ГОДИНЕ ОСНОВНИХ СТУДИЈА, КАО И СТУДЕНТИ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА СУ У ОБАВЕЗИ ДА ОВЕРЕ ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР

Настава се завршава 31.05.2022.године

Овера семестра ће се извршити  аутоматски 30.05.2022. године

(потребно је да на свом рачуну студент има довољно средстава)

Студенти су у обавези да до овере семестра исплате доспеле рате школарине према уговору.

Уплате за пријаву испита, оверу семестра, као и школарина морају бити извршене до 30.05.2022. године до 12 часова, како би све биле благовремено прокњижене (ако на уплатници банка, пошта или мењачница није откуцала модел 97  НИКАДА нема видљиве уплате на рачуну).

Подела потписа за оверу семестра је од 23.05. до 31.05.2022.године.

 Овера семестра ће бити од 30.05. – 03.06.2022. године (потребан је индекс са свим потписима и купити у Скриптарници Школе семестарлне листове).

Студенти који нису сакупили потписе из зимског семестра дужни су да их сакупе пре овере летњег семестра, а најкасније пре уписа у наредну школску годину (до 30.09.2022.године).

Пријава испита за јунски рок ће бити од 01. до  03. јуна 2022. године, а испитни рок почиње 07. јуна. 2022.године.

Молбе за истовремено полагање испита и колоквијума и остале обавезе морају бити извршене закључно са 06.06.2022.године до 12,00 часова.

Aнкете се попуњавају електронски од 25.05. до 03.06.2022. године пре пријаве испита за јунски рок. Уколико студент  не попуни анкету, неће бити у могућности да пријави испит.