Izaberite stranicu

SVI STUDENTI PRVE, DRUGE I TREĆE GODINE OSNOVNIH STUDIJA, KAO I STUDENTI MASTER STRUKOVNIH STUDIJA SU U OBAVEZI DA OVERE LETNJI SEMESTAR

Nastava se završava 31.05.2022.godine

Overa semestra će se izvršiti  automatski 30.05.2022. godine

(potrebno je da na svom računu student ima dovoljno sredstava)

Studenti su u obavezi da do overe semestra isplate dospele rate školarine prema ugovoru.

Uplate za prijavu ispita, overu semestra, kao i školarina moraju biti izvršene do 30.05.2022. godine do 12 časova, kako bi sve bile blagovremeno proknjižene (ako na uplatnici banka, pošta ili menjačnica nije otkucala model 97  NIKADA nema vidljive uplate na računu).

Podela potpisa za overu semestra je od 23.05. do 31.05.2022.godine.

 Overa semestra će biti od 30.05. – 03.06.2022. godine (potreban je indeks sa svim potpisima i kupiti u Skriptarnici Škole semestarlne listove).

Studenti koji nisu sakupili potpise iz zimskog semestra dužni su da ih sakupe pre overe letnjeg semestra, a najkasnije pre upisa u narednu školsku godinu (do 30.09.2022.godine).

Prijava ispita za junski rok će biti od 01. do  03. juna 2022. godine, a ispitni rok počinje 07. juna. 2022.godine.

Molbe za istovremeno polaganje ispita i kolokvijuma i ostale obaveze moraju biti izvršene zaključno sa 06.06.2022.godine do 12,00 časova.

Ankete se popunjavaju elektronski od 25.05. do 03.06.2022. godine pre prijave ispita za junski rok. Ukoliko student  ne popuni anketu, neće biti u mogućnosti da prijavi ispit.