Izaberite stranicu

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Утврђен је датум одбране завршног рада за студента:

  1. Сања Андрашић, број индекса 2017/002004 – студијски програм: Финансије и банкарство

Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом:

„Риболов као покретач туризма у Апатину“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
  2. др Татјана Бошковић, члан
  3. др Бранка Пауновић, члан

 Заказана одбрана завршног рада 12.04.2022. године у 14,00 часова (свечана сала)