Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Novi Sad
Datum: 26.04.2022. godine

ZAKAZANA ODBRANA MASTER RADA

Na sastanku Komisije za master radove održanom 26.04.2022. godine utvrđen je datum odbrane rada. 

 

  1. Stojan Janković, broj indeksa 2019/200034 – studijski program: Međunarodno

poslovanje i finansije, prijavio je temu kod dr Đorđa Ćuzovića pod nazivom: „Međunarodno kretanje radne snage sa osvrtom na Republiku Srbiju“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Milijana Roganović, predsednik Komisije
  2. dr Biljana Stankov, član
  3.  dr Đorđe Ćuzović, mentor

 

Predložen datum odbrane: 29.04.2022. godine u 15,00 časova (svečana sala)