Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Novi Sad
26.04.2022.

 O B A V E Š T E NJ E

 Utvrđen je datum odbrane završnog  rada za studenta:    

  

  1. Jovanović Nikolina, broj indeksa 2017/001027 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:    „Proces lansiranja i promocije marke proizvoda putem organizacije događaja“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Milijana Roganović, mentor
  2. dr Đorđe Ćuzović, član
  3. dr Biljana Stankov, član

  Zakazana odbrana  završnog rada 29.04.2022.godine u 18,00 časova (svečana sala)