Izaberite stranicu

1. Ivana Erdevički, broj indeksa 2019/200021 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2023. godine

   Prijavila je temu kod dr Veronike Boškov pod nazivom:

   „Mobing, uzroci i posledice na primeru kompanije „P.S. FASHION““

        Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

dr Maja Vukadinović, predsednik Komisije

dr Bojana Kovačević-Berleković, član

 dr Veronika Boškov, mentor

 

2. Ljubica Torlaković, broj indeksa 2019/200024 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2023. godine

   Prijavila je temu kod dr Jelene Damnjanović pod nazivom:

   „Istraživanje inovativnosti kao faktora konkurentnosti zemalja Evropske unije“

        Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

dr Dejan Đurić, predsednik Komisije

dr Biljana Stankov, član

 dr Jelena Damnjanović, mentor

 

3. Stojan Janković, broj indeksa 2019/200034 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2023. godine

   Prijavila je temu kod dr Đorđa Ćuzovića pod nazivom:

   „Međunarodno kretanje radne snage sa osvrtom na Republiku Srbiju“

        Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

dr Milijana Roganović, predsednik Komisije

dr Biljana Stankov, član

 dr Đorđe Ćuzović, mentor

 

4. Vuk Aleksić, broj indeksa 2018/200016 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2023. godine

   Prijavio je temu kod dr Jovana Njegića pod nazivom:

   „Sajber bezbednost u oblasti finansija – savremena kretanja i tendencije“

        Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

dr Slobodanka Jovin, predsednik Komisije

dr Ana Jovičić-Vuković, član

 dr Jovan Njegić, mentor

 

5. Ivana Matlak, broj indeksa 2019/200013 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2023. godine

   Prijavila je temu kod dr Mirele Momčilović pod nazivom:

   „Optimizacija portfolia kriptovaluta i akcija na osnovu kriterijuma minimalne varijanse i optimalnih prinosa“

        Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

dr Ana Jovičić-Vuković, predsednik Komisije

dr Biljana Stankov, član

 dr Mirela Momčilović, mentor

 

6. Tamara Kukić, broj indeksa 2019/200012 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2023. godine

   Prijavila je temu kod dr Dejana Živkova pod nazivom:

   „Hedžiranje nafte i gasa putem pravljenja Markovicevog multivarijantnog potrfolija“

        Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

dr Ana Jovičić-Vuković, predsednik Komisije

dr Biljana Stankov, član

 dr Dejan Živkov, mentor

 

7. Ljubica Talirović, broj indeksa 2019/200030 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2023. godine

   Prijavila je temu kod dr Veronike Boškov pod nazivom:

   „Položaj, karakteristike, perspektive i značaj različitih vidova podrške na primeru žena lidera sa područja opštine Šabac“

        Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

dr Nikola Jančev, predsednik Komisije

dr Gordana Vuksanović, član

 dr Veronika Boškov, mentor

 

8. Branka Sekulić, broj indeksa 2019/200002 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2023. godine

   Prijavila je temu kod dr Slaviše Đukanovića pod nazivom:

   „Analiza finansijskih izveštaja dva preduzeća, sa osvrtom na uticaj epidemioloških okolnosti na njihov poslovni uspeh“

        Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

dr Stevan Tomašević, predsednik Komisije

dr Ana Jovičić-Vuković, član

 dr Slaviša Đukanović, mentor

 

9. Vanja Urošević, broj indeksa 2019/200035 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2023. godine

   Prijavila je temu kod dr Đorđa Ćuzovića pod nazivom:

   „Uticaj društvenih medija na poslovanje kompanije „STARBUCKS““

        Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

dr Milijana Roganović, predsednik Komisije

dr Ana Jovičić-Vuković, član

 dr Đorđe Ćuzović, mentor

 

 

 

                                                  Ažurirano 05.05.2022. godine