Izaberite stranicu

Utvrđeni su datumi odbrane završnih  radova za studente:

 

  1. Ivana Adamović, broj indeksa 2018/000058 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića pod nazivom:

„Instrumenti plaćanja u bankarskom sistemu“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Željko Račić, mentor
  2. dr Branka Paunović, član
  3. dr Mirela Momčilović, član

 

 Zakazana odbrana  završnog rada 10.05.2022.godine u 12,00 časova (svečana sala)

  1. Miloslav Bičiar, broj indeksa 2017/004013 – studijski program: Primenjena informatika

Prijavio je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića pod nazivom:

„Razvoj aplikacije „Prodaja auto delova““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Predrag Ranitović, mentor
  2. dr Sanja Lončar, član
  3. dr Đorđe Ćuzović, član

 

 Zakazana odbrana  završnog rada 12.05.2022.godine u 12,00 časova (svečana sala)