Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

STRUKOVNIH STUDIJA

NOVI SAD

Datum: 11.05.2022.godine

 

 

 

UVID JAVNOSTI ZA MASTER RAD U PERIODU OD 11.05. DO 18.05.2022. godine

 

 

O B A V E Š T E NJ E

 

 

Komisija za master strukovne studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 11.05. do 18.05.2022. godine master rad:

 

  1. Vanja Urošević, broj indeksa 2019/200035 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i finansije, prijavila je temu kod dr Đorđa Ćuzovića pod nazivom: „Uticaj društvenih medija na poslovanje globalne kompanije „STARBUCKS““

       

           Izveštaj sačinila Komisija u sastavu:

 

  1. dr Đorđe Ćuzović, mentor
  2. dr Milijana Roganović, predsednik Komisije
  3.  dr Ana Jovičić-Vuković, član