Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Novi Sad
16.05.2022.

 O B A V E Š T E NJ E

 Utvrđeni su datumi odbrane završnih radova za studente: 

 1. Nikola Stanišljević, broj indeksa 2018/004002 – studijski program: Primenjena informatika

Prijavio je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića pod nazivom:

„Primena operacionih sistema u informacionim tehnologijama“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Predrag Ranitović, mentor
 2. dr Sanja Lončar, član
 3. dr Zoran Marošan, član

 Zakazana odbrana završnog rada 19.05.2022. godine u 12,00 časova (svečana sala)

  

 1. Teodora Ćurčić, broj indeksa 2017/000056 – studijski program: Finansije i bankartstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin pod nazivom:

„Lizing kao izvor finansiranja sektora malih i srednjih preduzeća u Srbiji sa osvrtom na S – teasing“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Stevan Tomašević, član
 3. dr Željko Račić, član

 Zakazana odbrana završnog rada 20.05.2022. godine u 12,00 časova (svečana sala)

  

 1. Đurđica Drljača, broj indeksa 2017/000069 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin pod nazivom:

„Uloga „Eurobank AD Beograd“ u finansiranju malih i srednjih preduzeća u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Milijana Roganović, član
 3. dr Jelena Obradović, član

 Zakazana odbrana završnog rada 20.05.2022. godine u 13,00 časova (svečana sala)

 

 1. Jovana Marković, broj indeksa 2017/001020 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Razvoj elektronske trgovine u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Stevan Tomašević, član

 Zakazana odbrana završnog rada 20.05.2022. godine u 13,30 časova (svečana sala)