Izaberite stranicu

На састанку Комисије за мастер радове одржаном 19.05.2022. године утврђен је датум одбране рада.

  1. Вања Урошевић, број индекса 2019/200035 – студијски програм: Међународно пословање и финансије, пријавила је тему код др Ђорђа Ћузовића под називом:         „Утицај друштвених медија на пословање глобалне компаније „STARBUCKS““

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Милијана Рогановић, председник Комисије
  2. др Ана Јовичић-Вуковић, члан
  3.  др Ђорђе Ћузовић, ментор

 

Предложен датум одбране: 20.05.2022. године у 18,00 часова (свечана сала)