Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

23.05.2022.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

 

Utvrđeni su datumi odbrane završnih  radova za studente:

    

 

 1. Grmuša Milana, br. indeksa 2017/003008 – studijski program Preduzetništvo

Prijavila je temu kod mentora dr Dejana Đurića

Naziv teme: „Preduzetništvo u savremenim uslovima poslovanja sa posebnim osvrtom na žensko preduzetništvo“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Dejan Đurić, mentor
 2. dr Slobodanka Jovin, član
 3. dr Branka Maksimović, član

 

 

 Zakazana odbrana  završnog rada 24.05.2022.godine u 12,00 časova (svečana sala)

 

 

 1. Tijana Stoisavljević, broj indeksa 2018/002049 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

„Fitnes kampovi kao segment ponude sportsko – rekreativnog turizma“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3. dr Ana Jovičić Vuković, član 

 

 

 Zakazana odbrana  završnog rada 26.05.2022.godine u 12,00 časova (svečana sala)

 

 

 1. Pješčić Marija, br. indeksa 2019/000081 – studijski program Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Stevana Tomaševića

Naziv teme: „Knjigovodstveno obuhvatanje nekretnina, postrojenja i opreme“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Stevan Tomašević, mentor
 2. dr Sanja Vlaović-Begović, član
 3. dr Dragana Milić, član

 

Zakazana odbrana  završnog rada 26.05.2022.godine u 13,00 časova (svečana sala)