Izaberite stranicu

Висока пословна школа

струковних студија

Нови Сад

23.05.2022.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

Утврђени су датуми одбране завршних  радова за студенте:

    

 

 1. Грмуша Милана, бр. индекса 2017/003008 – студијски програм Предузетништво

Пријавила је тему код ментора др Дејана Ђурића

Назив теме: „Предузетништво у савременим условима пословања са посебним освртом на женско предузетништво“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Дејан Ђурић, ментор
 2. др Слободанка Јовин, члан
 3. др Бранка Максимовић, члан

 

 

 Заказана одбрана  завршног рада 24.05.2022.године у 12,00 часова (свечана сала)

 

 

 1. Тијана Стоисављевић, број индекса 2018/002049 – студијски програм: Туризам и хотелијерство

Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом:

„Фитнес кампови као сегмент понуде спортско – рекреативног туризма“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
 2. др Татјана Бошковић, члан
 3. др Ана Јовичић Вуковић, члан 

 

 

 Заказана одбрана  завршног рада 26.05.2022.године у 12,00 часова (свечана сала)

 

 

 1. Пјешчић Марија, бр. индекса 2019/000081 – студијски програм Финансије и банкарство

Пријавила је тему код ментора др Стевана Томашевића

Назив теме: „Књиговодствено обухватање некретнина, постројења и опреме“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Стеван Томашевић, ментор
 2. др Сања Влаовић-Беговић, члан
 3. др Драгана Милић, члан

 

Заказана одбрана  завршног рада 26.05.2022.године у 13,00 часова (свечана сала)