Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

27.05.2022.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

 

Utvrđeni su datumi odbrane završnih  radova za studente:

    

  1. Laura Baliž, broj indeksa 2018/001051 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Primenjeni trgovinski menadžment na primeru preduzeća „Tehnika MB“ D.O.O.“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Milijana Roganović, mentor
  2. dr Saša Raletić-Jotanović, član
  3. dr Branka Maksimović, član

 

 

Zakazana odbrana  završnog rada 30.05.2022.godine u 13,00 časova (svečana sala)

 

 

  1. Luka Kuzman, br. indeksa 2017/000098 – studijski program Turizam i hotelijerstvo

 

Prijavio je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković

Naziv teme: „Titula „Evropski grad sporta“ – značaj i uloga za razvoj turizma grada domaćina“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
  2. dr Tatjana Bošković, član
  3. dr Branka Paunović, član

 

Zakazana odbrana  završnog rada 31.05.2022.godine u 11,00 časova (svečana sala)