Izaberite stranicu
 1. Ивана Ердевички, број индекса 2019/200021 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2023. године

Пријавила је тему код др Веронике Бошков под називом:

„Мобинг, узроци и последице на примеру компаније „P.S. FASHION““

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Маја Вукадиновић, председник Комисије
 2. др Бојана Ковачевић-Берлековић, члан
 3.  др Вероника Бошков, ментор

 

 1. Љубица Торлаковић, број индекса 2019/200024 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2023. године

Пријавила је тему код др Јелене Дамњановић под називом:

„Истраживање иновативности као фактора конкурентности земаља Европске уније“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Дејан Ђурић, председник Комисије
 2. др Биљана Станков, члан
 3.  др Јелена Дамњановић, ментор

 

 1. Стојан Јанковић, број индекса 2019/200034 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2023. године

Пријавила је тему код др Ђорђа Ћузовића под називом:

„Међународно кретање радне снаге са освртом на Републику Србију“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, председник Комисије
 2. др Биљана Станков, члан
 3.  др Ђорђе Ћузовић, ментор

 

 1. Вук Алексић, број индекса 2018/200016 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2023. године

Пријавио је тему код др Јована Његића под називом:

„Сајбер безбедност у области финансија – савремена кретања и тенденције“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Слободанка Јовин, председник Комисије
 2. др Ана Јовичић-Вуковић, члан
 3.  др Јован Његић, ментор

 

 1. Ивана Матлак, број индекса 2019/200013 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2023. године

Пријавила је тему код др Миреле Момчиловић под називом:

„Оптимизација портфолиа криптовалута и акција на основу критеријума минималне варијансе и оптималних приноса“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Ана Јовичић-Вуковић, председник Комисије
 2. др Биљана Станков, члан
 3.  др Мирела Момчиловић, ментор
 4. Тамара Кукић, број индекса 2019/200012 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2023. године

Пријавила је тему код др Дејана Живкова под називом:

„Хеџирање нафте и гаса путем прављења Марковицевог мултиваријантног потрфолија“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Ана Јовичић-Вуковић, председник Комисије
 2. др Биљана Станков, члан
 3.  др Дејан Живков, ментор

 

 1. Љубица Талировић, број индекса 2019/200030 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2023. године

Пријавила је тему код др Веронике Бошков под називом:

„Положај, карактеристике, перспективе и значај различитих видова подршке на примеру жена лидера са подручја општине Шабац“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Никола Јанчев, председник Комисије
 2. др Гордана Вуксановић, члан
 3.  др Вероника Бошков, ментор

 

 1. Бранка Секулић, број индекса 2019/200002 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2023. године

Пријавила је тему код др Славише Ђукановића под називом:

„Анализа финансијских извештаја два предузећа, са освртом на утицај епидемиолошких околности на њихов пословни успех“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Стеван Томашевић, председник Комисије
 2. др Ана Јовичић-Вуковић, члан
 3.  др Славиша Ђукановић, ментор

 

 1. Вања Урошевић, број индекса 2019/200035 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2023. године

Пријавила је тему код др Ђорђа Ћузовића под називом:

„Утицај друштвених медија на пословање компаније „STARBUCKS““

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, председник Комисије
 2. др Ана Јовичић-Вуковић, члан
 3.  др Ђорђе Ћузовић, ментор

 

 1. Немања Бикаревић, број индекса 2020/200037 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2023. године

Пријавио је тему код др Жељка Рачића под називом:

„Интернет и мобилно банкарство на примеру Ерсте банке“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Сања Влаовић-Беговић, председник Комисије
 2. др Ана Јовичић-Вуковић, члан
 3.  др Жељко Рачић, ментор

 

 1. Вукашин Тодоровић, број индекса 2019/200031 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2023. године

Пријавио је тему код др Славише Ђукановића под називом:

„Анализа финансијских извештаја предузећа „Техномеханика“Д.О.О., са освртом на могућности решавања уочених недостатака“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Мирела Момчиловић, председник Комисије
 2. др Сања Влаовић-Беговић, члан
 3.  др Славиша Ђукановић, ментор

 

 1. Борислав Аџић, број индекса 2020/200027 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2023. године

Пријавио је тему код др Сање Влаовић-Беговић под називом:

„Процена вредности предузећа дисконтовањем новчаног тока у функцији инвестиционог одлучивања“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Мирела Момчиловић, председник Комисије
 2. др Драгана Милић, члан
 3.  др Сања Влаовић-Беговић, ментор

 

Ажурирано 08.06.2022. године