Izaberite stranicu
 1. Ivana Erdevički, broj indeksa 2019/200021 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod dr Veronike Boškov pod nazivom:

„Mobing, uzroci i posledice na primeru kompanije „P.S. FASHION““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Maja Vukadinović, predsednik Komisije
 2. dr Bojana Kovačević-Berleković, član
 3.  dr Veronika Boškov, mentor

 

 1. Ljubica Torlaković, broj indeksa 2019/200024 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod dr Jelene Damnjanović pod nazivom:

„Istraživanje inovativnosti kao faktora konkurentnosti zemalja Evropske unije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dejan Đurić, predsednik Komisije
 2. dr Biljana Stankov, član
 3.  dr Jelena Damnjanović, mentor

 

 1. Stojan Janković, broj indeksa 2019/200034 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod dr Đorđa Ćuzovića pod nazivom:

„Međunarodno kretanje radne snage sa osvrtom na Republiku Srbiju“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, predsednik Komisije
 2. dr Biljana Stankov, član
 3.  dr Đorđe Ćuzović, mentor

 

 1. Vuk Aleksić, broj indeksa 2018/200016 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavio je temu kod dr Jovana Njegića pod nazivom:

„Sajber bezbednost u oblasti finansija – savremena kretanja i tendencije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, predsednik Komisije
 2. dr Ana Jovičić-Vuković, član
 3.  dr Jovan Njegić, mentor

 

 1. Ivana Matlak, broj indeksa 2019/200013 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod dr Mirele Momčilović pod nazivom:

„Optimizacija portfolia kriptovaluta i akcija na osnovu kriterijuma minimalne varijanse i optimalnih prinosa“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Ana Jovičić-Vuković, predsednik Komisije
 2. dr Biljana Stankov, član
 3.  dr Mirela Momčilović, mentor
 4. Tamara Kukić, broj indeksa 2019/200012 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod dr Dejana Živkova pod nazivom:

„Hedžiranje nafte i gasa putem pravljenja Markovicevog multivarijantnog potrfolija“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Ana Jovičić-Vuković, predsednik Komisije
 2. dr Biljana Stankov, član
 3.  dr Dejan Živkov, mentor

 

 1. Ljubica Talirović, broj indeksa 2019/200030 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod dr Veronike Boškov pod nazivom:

„Položaj, karakteristike, perspektive i značaj različitih vidova podrške na primeru žena lidera sa područja opštine Šabac“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Nikola Jančev, predsednik Komisije
 2. dr Gordana Vuksanović, član
 3.  dr Veronika Boškov, mentor

 

 1. Branka Sekulić, broj indeksa 2019/200002 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod dr Slaviše Đukanovića pod nazivom:

„Analiza finansijskih izveštaja dva preduzeća, sa osvrtom na uticaj epidemioloških okolnosti na njihov poslovni uspeh“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Stevan Tomašević, predsednik Komisije
 2. dr Ana Jovičić-Vuković, član
 3.  dr Slaviša Đukanović, mentor

 

 1. Vanja Urošević, broj indeksa 2019/200035 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod dr Đorđa Ćuzovića pod nazivom:

„Uticaj društvenih medija na poslovanje kompanije „STARBUCKS““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, predsednik Komisije
 2. dr Ana Jovičić-Vuković, član
 3.  dr Đorđe Ćuzović, mentor

 

 1. Nemanja Bikarević, broj indeksa 2020/200037 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavio je temu kod dr Željka Račića pod nazivom:

„Internet i mobilno bankarstvo na primeru Erste banke“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Sanja Vlaović-Begović, predsednik Komisije
 2. dr Ana Jovičić-Vuković, član
 3.  dr Željko Račić, mentor

 

 1. Vukašin Todorović, broj indeksa 2019/200031 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavio je temu kod dr Slaviše Đukanovića pod nazivom:

„Analiza finansijskih izveštaja preduzeća „Tehnomehanika“D.O.O., sa osvrtom na mogućnosti rešavanja uočenih nedostataka“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Mirela Momčilović, predsednik Komisije
 2. dr Sanja Vlaović-Begović, član
 3.  dr Slaviša Đukanović, mentor

 

 1. Borislav Adžić, broj indeksa 2020/200027 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavio je temu kod dr Sanje Vlaović-Begović pod nazivom:

„Procena vrednosti preduzeća diskontovanjem novčanog toka u funkciji investicionog odlučivanja“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Mirela Momčilović, predsednik Komisije
 2. dr Dragana Milić, član
 3.  dr Sanja Vlaović-Begović, mentor

 

Ažurirano 08.06.2022. godine