Izaberite stranicu
 1. Milan Matić, broj indeksa 2017/001089 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Dejana Đurića pod nazivom:

„Stanje i perspektive stranih direktnih ulaganja u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:                                        

 1. dr Dejan Đurić, mentor
 2. dr Biljana Stankov, član
 3. dr Jelena Obradović, član 

 

 1. Jovana Stanković, broj indeksa 2017/000011 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin pod nazivom:

„Preduzetništvo mladih u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Biserka Komnenić, član
 3. dr Stevan Tomašević, član 

 

 1. Ilija Nikolić, broj indeksa 2018/002033 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

„Turizam Jahorine“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Ana Jovičić-Vuković, član
 3. dr Nataša Papić-Blagojević, član 

 

 1. Marina Pavlik, broj indeksa 2017/001072 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Nataše Papić-Blagojević pod nazivom:

„Procesi i analiza selekcije kadrova na primeru Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Nataša Papić-Blagojević, mentor
 2. dr Veronika Boškov, član
 3. dr Maja Vukadinović, član 

 

 1. Dunja Šipka, broj indeksa 2018/002007 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

„Sportski klubovi i sportska udruženja u Novom Sadu kao osnova razvoja sportsko-rekreativnog turizma“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3. dr Stevan Tomašević, član 
 4. Jana Kisin, broj indeksa 2018/000065 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Marije Vuković pod nazivom:

„Teorijska i praktična postavka godišnjeg poreza na dohodak građana“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Marija Vuković, mentor
 2. dr Dejan Živkov, član
 3. dr Jelena Obradović, član 

 

 1. Bojana Ilić, broj indeksa 2017/000081 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića pod nazivom:

„Vrste banaka i bankarskih poslova“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Slobodanka Jovin, član
 3. dr Branka Paunović, član 

 

 1. Tijana Krasić, broj indeksa 2018/002032 – studijski program: Turizam i hotelijersvo – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Ane Jovičić-Vuković pod nazivom:

„Turistički značaj Kopaonika“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Ana Jovičić-Vuković, mentor
 2. dr Bojana Kovačević-Berleković, član
 3. dr Nataša Papić-Blagojević, član 

 

 1. Aleksandra Jovanović, broj indeksa 2018/002002 – studijski program: Turizam i hotelijersvo – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

„Uticaj tenisa na razvoj sportskog turizma“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3. dr Nataša Papić-Blagojević, član 

 

 1. Emilija Breka, broj indeksa 2018/001011 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Trgovina u doba digitalne ekonomije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Predrag Ranitović, član 

 

 1. Aleksandar Odžin, broj indeksa 2018/001037 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov pod nazivom:

„Analiza institucionalne strukture Evropske unije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Dejan Đurić, član
 3. dr Saša Raletić-Jotanović, član 

 

 1. Olivera Pap, br. indeksa 2018/001005 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov pod nazivom:

„Istraživanje kretanja stranih direktnih investicija u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Dejan Đurić, član
 3. dr Dajana Ercegovac, član

 

 1. Nikolina Vasić, br. indeksa 2018/001041 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Nastanak i razvoj elektronske trgovine“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Stevan Tomašević, član

 

 1. Aleksandra Parmaković, br. indeksa 2017/002018 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

„Sportsko-rekreativni turizam u Sokobanji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3. dr Veronika Boškov, član

 

 1. Radoš Lekić, br. indeksa 2017/002059 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Tatjane Bošković pod nazivom:

„Sistem franšizinga hotelskog lanca „Hilton““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Tatjana Bošković, mentor
 2. dr Ana Jovičić-Vuković, član
 3. dr Dragana Milić, član

 

 1. Jelena Jovanović, br. indeksa 2018/000011 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića pod nazivom:

„Analiza strukture bankarskog sektora Republike Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Slobodanka Jovin, član
 3. dr Marija Vuković, član

 

 1. Aleksandra Krivošija, br. indeksa 2018/001028 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Primenjeni trgovinski menadžment na primeru preduzeća „Zlatiborac““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Saša Raletić-Jotanović, član
 3. dr Dajana Ercegovac, član

 

 1. Luka Kuzman, br. indeksa 2017/000098 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

„Titula „Evropski grad sporta“ – značaj i uloga za razvoj turizma grada domaćina“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3. dr Branka Paunović, član

 

 1. Marković Aleksandra, br. indeksa 2018/000012 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dejana Živkova.

Naziv teme: „Kriptovalute – pojam i praktična upotreba“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dejan Živkov, mentor
 2. dr Sanja Vlaović Begović, član
 3. dr Sanja Lončar, član

 

 1. Kaloper Milan, br. indeksa 2018/002008 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Tatjane Bošković.

Naziv teme: „Stanje i perspektive razvoja ruralnog turizma u opštini Novi Kneževac“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Tatjana Bošković, mentor
 2. dr Branka Maksimović, član
 3. dr Bojana Kovačević Berleković, član

 

 1. Grmuša Milana, br. indeksa 2017/003008 – studijski program: Preduzetništvo – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dejana Đurića.

Naziv teme: „Preduzetništvo u savremenim uslovima poslovanja sa posebnim osvrtom na žensko preduzetništvo“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dejan Đurić, mentor
 2. dr Slobodanka Jovin, član
 3. dr Branka Maksimović, član

 

 1. Rađenović Milica, br. indeksa 2017/002041 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković.

Naziv teme: „Turistička ponuda opštine Bačka Palanka“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3. dr Dajana Ercegovac, član

 

 1. Knežević Stefan, br. indeksa 2017/000059 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Željka Račića.

Naziv teme: „Analiza kretanje osnovnih poslovnih pokazatelja bankarskog sektora Republike Srbije sa osvrtom na „Erste bank““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Slobodanka Jovin, član
 3. dr Sanja Vlaović-Begović, član

 

 1. Boboš Katarina, br. indeksa 2017/002035 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković.

Naziv teme: „Konjički sportovi kao značajan segment ponude u smeštajno-ugostiteljskim kapacitetima u Vojvodini“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Ana Jovičić-Vuković, član
 3. dr Sanja Lončar, član

 

 1. Teodora Ćurčin, br. indeksa 2017/000056 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin pod nazivom:

„Lizing kao izvor finansiranja sektora malih i srednjih preduzeća u Srbiji sa osvrtom na S – teasing“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Stevan Tomašević, član
 3. dr Željko Račić, član

 

 1. Milica Rupar, br. indeksa 2018/001024 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Praksa menadžmenta trgovine“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Saša Raletić-Jotanović, član
 3. dr Stevan Tomašević, član

 

 1. Nikola Stanišljević, br. indeksa 2018/004002 – studijski program: Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2023. godine

           Prijavio je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića pod nazivom:

           „Primena operacionih sistema u informacionim tehnologijama“

           Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Predrag Ranitović, mentor
 2. dr Sanja Lončar, član
 3. dr Zoran Marošan, član

 

 1. Jovana Marković, br. indeksa 2017/001020 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Razvoj elektronske trgovine u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Stevan Tomašević, član

 

 1. Aleksandar Čerevicki, br. indeksa 2018/004013 – studijski program: Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića pod nazivom:

„Primena operacionih sistema u informacionim sistemima“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Predrag Ranitović, mentor
 2. dr Sanja Lončar, član
 3. dr Zoran Marošan, član

 

 1. Sanja Andrašić, br. indeksa 2017/002004 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković.

Naziv teme: „Ribolov kao pokretač turizma u Apatinu“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3. dr Branka Paunović, član

 

 1. Marija Pješčić, br. indeksa 2019/000081 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Stevana Tomaševića.

Naziv teme: „Knjigovodstveno obuhvatanje nekretnina, postrojenja i opreme“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Stevan Tomašević, mentor
 2. dr Sanja Vlaović-Begović, član
 3. dr Dragana Milić, član

 

 1. Tara Borovac, br. indeksa 2018/002077 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Tatjane Bošković.

Naziv teme: „Razvoj ruralnog turizma u opštini Vršac“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Tatjana Bošković, mentor
 2. dr Bojana Kovačević-Berleković, član
 3. dr Dajana Ercegovac, član

 

 1. Nemanja Jokić, br. indeksa 2018/001070 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Biljane Stankov.

Naziv teme: „Komparativna analiza investicionog okruženja Republike Srbije i Republike Bosne i Hercegovine“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Dejan Đurić, član
 3. dr Saša Raletić-Jotanović, član

 

 1. Ivana Adamović, br. indeksa 2018/000058 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića.

Naziv teme: „Instrumenti plaćanja u bankarskom sistemu“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Branka Paunović, član
 3. dr Mirela Momčilović, član

 

 1. Ivan Belić, br. indeksa 2017/001041 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Stevana Tomaševića.

Naziv teme: „Specifičnosti knjigovodstva poljoprivrednih gazdinstava“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Stevan Tomašević, mentor
 2. dr Sanja Vlaović-Begović, član
 3. dr Dragana Milić, član

 

 1. Laslo Brunslik, br. indeksa 2016/004003 – studijski program: Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića.

Naziv teme: „Zaštita poslovnih informacionih sistema“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Predrag Ranitović, mentor
 2. dr Zoran Marošan, član
 3. dr Miloš Japundžić, član
 4. Petar Kozlina, br. indeksa 2017/000082 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Željka Račića.

Naziv teme: „Platni promet u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Branka Paunović, član
 3. dr Milijana Roganović, član

 

 1. Milica Golub, br. indeksa 2018/002091 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković.

Naziv teme: „Generalni prikaz potencijala za razvoj lovnog turizma – rezervat prirode Bački Monoštor“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3. dr Maja Vukadinović, član

 

 

 1. Milica Zarić, br. indeksa 2019/001020 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović.

Naziv teme: „Primenjeni trgovinski menadžment na primeru preduzeća „Bambi““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Saša Raletić-Jotanović, član
 3. dr Dejan Đurić, član

 

 1. David Lašanc, br. indeksa 2019/001058 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Biljane Stankov.

Naziv teme: „Osnivanje i politika proširenja Evropske unije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Saša Raletić-Jotanović, član
 3. dr Nataša Papić-Blagojević, član

 

 1. Lorena Tormaši, br. indeksa 2019/001005 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov.

Naziv teme: „Značaj i uloga institucionalnog trougla u političkom sistemu Evropske unije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Ana Jovičić-Vuković, član

 

 1. Andrej Katona, br. indeksa 2019/001042 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Biljane Stankov.

Naziv teme: „Hronološki pregled osnivačkih ugovora Evropske unije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Dragoljub Jovičić, član

 

 

 1. Lidija Pavlović, br. indeksa 2019/000041 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Nataše Papić-Blagojević.

Naziv teme: „Prevare u osiguranju života kroz praktičnu primenu“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Nataša Papić-Blagojević, mentor
 2. dr Dragana Milić, član
 3. dr Stevan Tomašević, član

 

 1. Ivana Putić, br. indeksa 2019/000071 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dragane Milić.

Naziv teme: „Analiza likvidnosti osiguravajućih društava“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragana Milić, mentor
 2. dr Željko Račić, član
 3. dr Sanja Vlaović-Begović, član

 

 1. Danijela Marjanović, br. indeksa 2021/000099 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Marije Vuković.

Naziv teme: „Izvršenje budžeta iz perspektive Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede AP Vojvodine“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Marija Vuković, mentor
 2. dr Ljiljana Jović, član
 3. dr Branka Maksimović, član

 

 1. Dragana Vukmirović, br. indeksa 2019/001022 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov.

Naziv teme: „Evropska unija kao najznačajniji trgovinski partner Republike Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Nataša Papić-Blagojević, član

 

 1. Emilija Tomašik, br. indeksa 2019/001021 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov.

Naziv teme: „Uloga i značaj Evropskog parlamenta u institucionalnoj strukturi Evropske unije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Saša Raletić-Jotanović, član
 3. dr Dragoljub Jovičić, član

 

 1. Ivana Ristanović, br. indeksa 2015/001095 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov.

Naziv teme: „Osnivanje i proširenje Evropske unije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Milijana Roganović, član
 3. dr Dejan Đurić, član

 

 1. Jovana Nićiforović, br. indeksa 2019/000055 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dragane Milić.

Naziv teme: „Analiza performansi osiguravajućih društava“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragana Milić, mentor
 2. dr Sanja Vlaović-Begović, član
 3. dr Stevan Tomašević, član

 

 1. Adriana Zukić, br. indeksa 2019/000031 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Marije Vuković.

Naziv teme: „Porez na imovinu: tendencije u Republici Srbiji i Evropskoj uniji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Marija Vuković, mentor
 2. dr Dejan Živkov, član
 3. dr Dajana Ercegovac, član

 

 1. Dunja Zorić, br. indeksa 2019/000022 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin.

Naziv teme: „Finansijske performanse lizing kompanija u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Stevan Tomašević, član
 3. dr Sanja Vlaović-Begović, član

 

 1. Jelena Orašanin, br. indeksa 2019/000025 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dragane Milić.

Naziv teme: „Analiza životnih osiguranja u Republici Srbiiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragana Milić, mentor
 2. dr Nataša Papić-Blagojević, član
 3. dr Saša Raletić-Jotanović, član

 

 1. Valentina Stevanović, br. indeksa 2018/002035 – studijski program: Turuzam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Tatjane Bošković.

Naziv teme: „Razvoj turizma u opštini Aranđelovac“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Tatjana Bošković, mentor
 2. dr Bojana Kovačević-Berleković, član
 3. dr Gordana Vuksanović, član

 

 1. Marina Rajilić, br. indeksa 2021/002105 – studijski program: Turuzam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Ane Jovičić-Vuković.

Naziv teme: „Glamping kao novi trend u turizmu“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Ana Jovičić-Vuković, mentor
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3. dr Nataša Papić-Blagojević, član

 

 

 

 

 1. Gordana Blagojević, br. indeksa 2018/000052 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Marije Vuković.

Naziv teme: „Primenjeno budžetsko računovodstvo“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Marija Vuković, mentor
 2. dr Sanja Vlaović-Begović, član
 3. dr Stevan Tomašević, član

 

 

 1. Milana Nestorović, br. indeksa 2019/000040 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dejana Živkova.

Naziv teme: „Načini finansiranja malih i srednjih preduzeća“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dejan Živkov, mentor
 2. dr Slobodanka Jovin, član
 3. dr Milijana Roganović, član
 4. Milana Mihajlov, br. indeksa 2019/000076 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dragane Milić.

Naziv teme: „Analiza penzionog sistema Republike Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragana Milić, mentor
 2. dr Marija Vuković, član
 3. dr Saša Raletić-Jotanović, član

 

 1. Dragan Ikonić, br. indeksa 2019/001082 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Dragoljuba Jovičića.

Naziv teme: „Marketing logistika kao determinanta konkurentske prednosti“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragoljub Jovičić, mentor
 2. dr Branka Maksimović, član
 3. dr Biljana Stankov, član

 

 

                                                                                      Ažurirano 14.06.2022. god.