Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

STRUKOVNIH STUDIJA

NOVI SAD

Datum: 24.06.2022.godine

 

UVID JAVNOSTI ZA MASTER RAD U PERIODU OD  24.06. DO 01.07.2022. godine

O B A V E Š T E NJ E

 

Komisija za master strukovne studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 24.06. do 01.07.2022. godine master rad:

 

  1. Nemanja Bikarević, br. indeksa 2020/200037 – studijski program – Međunarodno poslovanje i finansije, prijavio je temu kod mentora dr Željka Račića pod nazivom:

„Internet i mobilno bankarstvo na primeru Erste banke“

 Izveštaj sačinila Komisija u sastavu:

 

  1. dr Sanja Vlaović-Begović, predsednik Komisije
  2. dr Ana Jovičić-Vuković, član
  3. dr Željko Račić, mentor