Izaberite stranicu

Утврђени су датуми одбрана завршних радова за студенте:

    

 1. Лорена Тормаши, број индекса 2019/001005 – студијски програм: Трговина и међународно пословање

   Пријавила је тему код ментора др Биљане Станков под називом:

   „Значај и улога институционалног троугла у политичком систему Европске уније“

   Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Биљана Станков, ментор
 2. др Ђорђе Ћузовић, члан
 3. др Ана Јовичић-Вуковић, члан

 

Заказана одбрана завршног рада 29.06.2022. године у 09,00 часова (учионица 16)

 

 1. Данијела Марјановић, број индекса 2021/000099 – студијски програм: Финансије и банкарство

   Пријавила је тему код ментора др Марије Вуковић под називом:

               „Извршење буџета из перспективе Покрајинског фонда за развој пољопривреде АП Војводине“

   Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Марија Вуковић, ментор
 2. др Љиљана Јовић, члан
 3. др Бранка Максимовић, члан

 

Заказана одбрана завршног рада 29.06.2022. године у 15,00 часова (учионица 16)

 

 1. Милица Рупар, број индекса 2018/001024 – студијски програм: Трговина и међународно пословање

   Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић под називом:

               „Пракса менаџмента трговине“

   Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Саша Ралетић-Јотановић, члан
 3. др Стеван Томашевић, члан

 

Заказана одбрана завршног рада 29.06.2022. године у 15,00 часова (свечана сала)

 

 1. Стефан Везмар, број индекса 2018/000032 – студијски програм: Финансије и банкарство

   Пријавио је тему код ментора др Марије Вуковић под називом:

               „Порез на добит предузећа у Републици Србији“

   Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Марија Вуковић, ментор
 2. др Сања Влаовић-Беговић, члан
 3. др Стеван Томашевић, члан

 

Заказана одбрана завршног рада 29.06.2022. године у 15,30 часова (свечана сала)