Izaberite stranicu

На састанку Комисије за мастер радове одржаном 28.06.2022. године утврђени су датуми одбране рада

 

  1. Едита Шаму, број индекса 2019/200020 – студијски програм: Међународно

пословање и финансије, пријавила је тему код др Јелене Дамњановић под називом:  „Истраживање међузависности бруто домаћег производа и страних  директних инвестиција у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Дејан Ђурић, председник Комисије
  2. др Биљана Станков, члан
  3. др Јелена Дамњановић, ментор

Предложен датум одбране 29.06.2022. године у 10,30 часова (учионица 16.)  

   

  1. Бранка Секулић, број индекса 2019/200002 – студијски програм: Међународно

пословање и финансије, пријавила је тему код др Славише Ђукановића под називом:  „Анализа финансијских извештаја два предузећа, са освртом на утицај епидемиолошких околности на њихов пословни успех“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Стеван Томашевић, председник Комисије
  2. др Ана Јовичић-Вуковић, члан
  3. др Славиша Ђукановић, ментор

Предложен датум одбране 30.06.2022. године у 12,00 часова (свечана сала)