Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

28.06.2022.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Utvrđeni su datumi odbrane završnih  radova za studente:

    

  1. Ivana Putić, broj indeksa 2019/000071 – studijski program: Finansije i bankarstvo

   Prijavila je temu kod mentora dr Dragane Milić pod nazivom:

   „Analiza likvidnosti osiguravajućih društava“

   Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Dragana Milić, mentor
  2. dr Željko Račić, član
  3. dr Sanja Vlaović-Begović, član

 

 Zakazana odbrana  završnog rada 30.06.2022.godine u13,30 časova (svečana sala)

 

  1. Jovana Nićiforović, broj indeksa 2019/000055 – studijski program: Finansije i bankarstvo

   Prijavila je temu kod mentora dr Dragane Milić pod nazivom:

               „Analiza performansi osiguravajućih društava“

   Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Dragana Milić, mentor
  2. dr Sanja Vlaović-Begović, član
  3. dr Stevan Tomašević, član

 

 Zakazana odbrana  završnog rada 30.06.2022.godine u14,15 časova (svečana sala)