Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

Datum: 01.07.2022. godine

 

 ZAKAZANA ODBRANA  MASTER RADA

 

Na sastanku Komisije za master radove održanom 01.07.2022. godine utvrđen je datum odbrane rada

 

 

  1. Nemanja Bikarević, broj indeksa 2020/200037 – studijski program: Međunarodno

poslovanje i finansije, prijavio je temu kod dr Željka Račića pod nazivom: „Internet i mobilno bankarstvo na primeru Erste banke“ 

   Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Sanja Vlaović-Begović, predsednik Komisije
  2. dr Ana Jovičić-Vuković, član
  3. dr Željko Račić mentor

 

    Predložen datum odbrane 01.07.2022.godine u12,00 časova (svečana sala)