Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

26.08.2022.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Utvrđen je datum odbrane završnog rada za studenta:

    

  1. Adriana Zukić, broj indeksa 2019/000031 – studijski program: Finansije i bankarstvo

   Prijavila je temu kod mentora dr Marije Vuković pod nazivom:

   „Porez na imovinu: tendencije u Republici Srbiji i Evropskoj uniji“

   Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Marija Vuković, mentor
  2. dr Dejan Živkov, član
  3. dr Dajana Ercegovac, član

 

Zakazana odbrana završnog rada 29.08.2022. godine u 10,00 časova (svečana sala)