Izaberite stranicu

Дана 01.07.2022. године, Наставно веће Школе донело је следећу одлуку број 1-493/2:

Кандидатима за упис прве године основних струковних студија, признаје се положен пријемни испит на некој од сродних високошколских установа.

Пријемни испит се признаје на основу поднетог захтева кандидата, потврде високошколске установе о положеном пријемном испиту и резултатима истог, о чему коначно одлучује Централна комисија за спровођење поступка уписа студената. При признавању пријемног испита кандидат плаћа трошкове уписа у износу од 6.000,00 динара.

Предмети за које се врши признавање морају бити подударни или слични у већем обиму оним предметима који се полажу на пријемном испиту у Школи.

Након признавања, кандидат се рангира на исти начин као и остали кандидати који су полагали пријемни испит у Школи.