Izaberite stranicu

Dana 01.07.2022. godine, Nastavno veće Škole donelo je sledeću odluku broj 1-493/2:

Kandidatima za upis prve godine osnovnih strukovnih studija, priznaje se položen prijemni ispit na nekoj od srodnih visokoškolskih ustanova.

Prijemni ispit se priznaje na osnovu podnetog zahteva kandidata, potvrde visokoškolske ustanove o položenom prijemnom ispitu i rezultatima istog, o čemu konačno odlučuje Centralna komisija za sprovođenje postupka upisa studenata. Pri priznavanju prijemnog ispita kandidat plaća troškove upisa u iznosu od 6.000,00 dinara.

Predmeti za koje se vrši priznavanje moraju biti podudarni ili slični u većem obimu onim predmetima koji se polažu na prijemnom ispitu u Školi.

Nakon priznavanja, kandidat se rangira na isti način kao i ostali kandidati koji su polagali prijemni ispit u Školi.