Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

06.09.2022.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Utvrđeni su datumi odbrane završnih radova za studente:

    

  1. Tara Borovac, broj indeksa 2018/002077 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo

   Prijavila je temu kod mentora dr Tatjane Bošković pod nazivom:

   „Razvoj ruralnog turizma u opštini Vršac“

   Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Tatjana Bošković, mentor
  2. dr Bojana Kovačević-Berleković, član
  3. dr Dajana Ercegovac, član

 

Zakazana odbrana završnog rada 07.09.2022. godine u 10.30 časova (svečana sala)

 

 

  1. Teodora Janković, broj indeksa 2018/002023 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo

   Prijavila je temu kod mentora dr Tatjane Bošković pod nazivom:

   „Trenutno stanje i perspektive ruralnog turizma u zapadnoj Srbiji“

   Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada

 

  1. dr Tatjana Bošković, mentor
  2. dr Ana Jovičić-Vuković, član
  3. dr Bojana Kovačević-Berleković, član

 

Zakazana odbrana završnog rada 07.09.2022. godine u 11.00 časova (svečana sala)