Izaberite stranicu

Odlukom Nastavnog veća Škole od 07.09.2022. godine, odobrava se realizacija dodatnog ispitnog roka – oktobar 2 koji će se realizovati u periodu od 29.09. do 02.10.2022. godine.

Studenti upisani na osnovne strukovne studije i na studije na višim školama do 10. septembra 2005. godine, takođe imaju pravo polaganja ispita u ovom ispitnom roku.

Ispiti položeni u ispitnom roku Oktobar 2, uzeće se u obzir prilikom upisa u narednu godinu studija ali ne i za rangiranje studenata za budžetska mesta.

U ispitnom roku Oktobar 2, dozvoljeno je istovremeno polaganje ispita i kolokvijuma, a popravni kolokvijumi nisu organizovani.