Izaberite stranicu

Утврђен је датум одбране завршног рада за студента:

    

  1. Милана Михајлов, број индекса 2019/000076 – студијски програм:

   Пријавила је тему код ментора др Драгане Милић под називом:

   „Анализа пензионог система Републике Србије“

   Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Драгана Милић, ментор
  2. др Марија Вуковић, члан
  3. др Саша Ралетић-Јотановић, члан

 

Заказана одбрана завршног рада 09.09.2022. године у 11.20 часова (свечана сала)