Izaberite stranicu

Utvrđen je datum odbrane završnog rada za studenta:

    

  1. Milana Mihajlov, broj indeksa 2019/000076 – studijski program:

   Prijavila je temu kod mentora dr Dragane Milić pod nazivom:

   „Analiza penzionog sistema Republike Srbije“

   Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Dragana Milić, mentor
  2. dr Marija Vuković, član
  3. dr Saša Raletić-Jotanović, član

 

Zakazana odbrana završnog rada 09.09.2022. godine u 11.20 časova (svečana sala)