Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

12.09.2022.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Utvrđeni su datumi odbrana završnih radova za studente:

    

  1. Gordana Blagojević, broj indeksa 2018/000052 – studijski program: 

   Prijavila je temu kod mentora dr Marije Vuković pod nazivom:

   „Primenjeno budžetsko računovodstvo“

   Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Marija Vuković, mentor
  2. dr Sanja Vlaović-Begović, član
  3. dr Stevan Tomašević, član

 

Zakazana odbrana završnog rada 13.09.2022. godine u 10.00 časova (svečana sala)

 

  1. Milica Zarić, broj indeksa 2019/001020 – studijski program: 

   Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

   „Primenjeni trgovinski menadžment na primeru preduzeća „Bambi““

   Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Milijana Roganović, mentor
  2. dr Saša Raletić-Jotanović, član
  3. dr Dejan Đurić, član

 

Zakazana odbrana završnog rada 13.09.2022. godine u 12.00 časova (svečana sala)