Izaberite stranicu

 

ODOBRENE TEME MASTER RADOVA U ŠKOLSKOJ 2021/22. GODINI

 

 

 1. Ivana Erdevički, broj indeksa 2019/200021 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2023. godine

   Prijavila je temu kod dr Veronike Boškov pod nazivom:

   „Mobing, uzroci i posledice na primeru kompanije „P.S. FASHION““

        Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Maja Vukadinović, predsednik Komisije
 2. dr Bojana Kovačević-Berleković, član
 3.  dr Veronika Boškov, mentor

 

 1. Ljubica Torlaković, broj indeksa 2019/200024 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2023. godine

   Prijavila je temu kod dr Jelene Damnjanović pod nazivom:

   „Istraživanje inovativnosti kao faktora konkurentnosti zemalja Evropske unije“

        Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dejan Đurić, predsednik Komisije
 2. dr Biljana Stankov, član
 3.  dr Jelena Damnjanović, mentor

 

 1. Stojan Janković, broj indeksa 2019/200034 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2023. godine odbranio 29.04.2022.

   Prijavila je temu kod dr Đorđa Ćuzovića pod nazivom:

   „Međunarodno kretanje radne snage sa osvrtom na Republiku Srbiju“

        Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, predsednik Komisije
 2. dr Biljana Stankov, član
 3.  dr Đorđe Ćuzović, mentor

 

 1. Vuk Aleksić, broj indeksa 2018/200016 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2023. godine

   Prijavio je temu kod dr Jovana Njegića pod nazivom:

   „Sajber bezbednost u oblasti finansija – savremena kretanja i tendencije“

        Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, predsednik Komisije
 2. dr Ana Jovičić-Vuković, član
 3.  dr Jovan Njegić, mentor

 

 1. Ivana Matlak, broj indeksa 2019/200013 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2023. godine

   Prijavila je temu kod dr Mirele Momčilović pod nazivom:

   „Optimizacija portfolia kriptovaluta i akcija na osnovu kriterijuma minimalne varijanse i optimalnih prinosa“

        Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Ana Jovičić-Vuković, predsednik Komisije
 2. dr Biljana Stankov, član
 3.  dr Mirela Momčilović, mentor
 4. Tamara Kukić, broj indeksa 2019/200012 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2023. godine

   Prijavila je temu kod dr Dejana Živkova pod nazivom:

   „Hedžiranje nafte i gasa putem pravljenja Markovicevog multivarijantnog potrfolija“

        Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Ana Jovičić-Vuković, predsednik Komisije
 2. dr Biljana Stankov, član
 3.  dr Dejan Živkov, mentor

 

 1. Ljubica Talirović, broj indeksa 2019/200030 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2023. godine

   Prijavila je temu kod dr Veronike Boškov pod nazivom:

   „Položaj, karakteristike, perspektive i značaj različitih vidova podrške na primeru žena lidera sa područja opštine Šabac“

        Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Nikola Jančev, predsednik Komisije
 2. dr Gordana Vuksanović, član
 3.  dr Veronika Boškov, mentor

 

 1. Branka Sekulić, broj indeksa 2019/200002 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2023. godine

   Prijavila je temu kod dr Slaviše Đukanovića pod nazivom:

   „Analiza finansijskih izveštaja dva preduzeća, sa osvrtom na uticaj epidemioloških okolnosti na njihov poslovni uspeh“

        Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Stevan Tomašević, predsednik Komisije
 2. dr Ana Jovičić-Vuković, član
 3.  dr Slaviša Đukanović, mentor

 

 1. Vanja Urošević, broj indeksa 2019/200035 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2023. godine

   Prijavila je temu kod dr Đorđa Ćuzovića pod nazivom:

   „Uticaj društvenih medija na poslovanje kompanije „STARBUCKS““

        Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, predsednik Komisije
 2. dr Ana Jovičić-Vuković, član
 3.  dr Đorđe Ćuzović, mentor

 

 1. Nemanja Bikarević, broj indeksa 2020/200037 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2023. godine

   Prijavio je temu kod dr Željka Račića pod nazivom:

   „Internet i mobilno bankarstvo na primeru Erste banke“

        Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Sanja Vlaović-Begović, predsednik Komisije
 2. dr Ana Jovičić-Vuković, član
 3.  dr Željko Račić, mentor

 

 

 

 1. Vukašin Todorović, broj indeksa 2019/200031 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2023. godine

   Prijavio je temu kod dr Slaviše Đukanovića pod nazivom:

   „Analiza finansijskih izveštaja preduzeća „Tehnomehanika“D.O.O., sa osvrtom na mogućnosti rešavanja uočenih nedostataka“

        Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Mirela Momčilović, predsednik Komisije
 2. dr Sanja Vlaović-Begović, član
 3.  dr Slaviša Đukanović, mentor

 

 1. Borislav Adžić, broj indeksa 2020/200027 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2023. godine

   Prijavio je temu kod dr Sanje Vlaović-Begović pod nazivom:

   „Procena vrednosti preduzeća diskontovanjem novčanog toka u funkciji investicionog odlučivanja“

        Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Mirela Momčilović, predsednik Komisije
 2. dr Dragana Milić, član
 3.  dr Sanja Vlaović-Begović, mentor

 

 1. Gordana Bojević, broj indeksa 2020/200014 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2023. godine

   Prijavila je temu kod dr Jelene Damnjanović pod nazivom:

   „Analiza varijacija izvoza žitarica i proizvoda od žita iz Republike Srbije“

        Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Nataša Papić-Blagojević, predsednik Komisije
 2. dr Biljana Stankov, član
 3.  dr Jelena Damnjanović, mentor

 

 1. Branko Vulić, broj indeksa 2020/200035 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2023. godine

   Prijavio je temu kod dr Slaviše Đukanovića pod nazivom:

   „Analiza finansijskog poslovanja, sa osvrtom na marketing poslovanje, preduzeća „Jaffa“ D.O.O. Crvenka“

        Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragana Milić, predsednik Komisije
 2. dr Mirela Momčilović, član
 3.  dr Slaviša Đukanović, mentor

 

 1. Milica Hinić, broj indeksa 2020/200024 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2023. godine

   Prijavila je temu kod dr Željka Račića pod nazivom:

   „Analiza kreditnih plasmana i poslovnog rezultata domaćih banaka u periodu pre i tokom pandemije Kovid 19“

        Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Stevan Tomašević, predsednik Komisije
 2. dr Dragana Milić, član
 3.  dr Željko Račić, mentor

 

 

 1. Sava-Srđan Stojković, broj indeksa 2020/200042 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2023. godine

   Prijavio je temu kod dr Sanje Vlaović-Begović pod nazivom:

   „Analiza poslovanja preduzeća za proizvodnju ulja u Republici Srbiji“

        Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Stevan Tomašević, predsednik Komisije
 2. dr Dragana Milić, član
 3.  dr Sanja Vlaović-Begović, mentor

 

 1. Aleksandar Mijić, broj indeksa 2018/200010 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2023. godine

   Prijavio je temu kod dr Željka Račića pod nazivom:

   „Analiza i obrada kreditnog zahteva za hipotekarni kredit – studija slučaja“

        Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragana Milić, predsednik Komisije
 2. dr Stevan Tomašević, član
 3.  dr Željko Račić, mentor

 

 1. Nataša Gerštner, broj indeksa 2020/200012 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2023. godine

   Prijavila je temu kod dr Slobodanke Jovin pod nazivom:

   „Analiza performansi poslovnih banaka u Republici Srbiji“

        Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dajana Ercegovac, predsednik Komisije
 2. dr Sanja Vlaović-Begović, član
 3.  dr Slobodanka Jovin, mentor

 

 1. Aleksandra Vukčević, broj indeksa 2020/200028 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2023. godine

   Prijavila je temu kod dr Slaviše Đukanovića pod nazivom:

   „Analiza finansijskih izveštaja na praktičnom primeru preduzeća Nelt“

        Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Stevan Tomašević, predsednik Komisije
 2. dr Sanja Vlaović-Begović, član
 3.  dr Slaviša Đukanović, mentor

 

 

                                                  Ažurirano 15.09.2022. godine