Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

STRUKOVNIH STUDIJA

NOVI SAD

Datum: 16.09.2022.godine

 

UVID JAVNOSTI ZA MASTER RAD U PERIODU OD  16.09. DO 23.09.2022. godine

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Komisija za master strukovne studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 16.09. do 23.09.2022. godine master rad:

 

  1. Borislav Adžić, br. indeksa 2020/200027 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije, prijavio je temu kod mentora dr Sanje Vlaović-Begović pod nazivom:

„Procena vrednosti preduzeća diskontovanjem novčanog toka u cilju investicionog odlučivanja“

Izveštaj sačinila Komisija u sastavu:

 

  1. dr Mirela Momčilović, predsednik Komisije
  2. dr Dragana Milić, član
  3.  dr Sanja Vlaović-Begović, mentor