Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

19.09.2022.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Utvrđeni su datumi odbrana završnih radova za studente:

    

  1. Gabrijela Nikolić, broj indeksa 2018/000035 – studijski program: Finansije i bankarstvo

   Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića pod nazivom:

   „Analiza kreditne aktivnosti na bankarskom tržištu Republike Srbije“

   Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Željko Račić, mentor
  2. dr Slobodanka Jovin, član
  3. dr Dajana Ercegovac, član

 

Zakazana odbrana završnog rada 20.09.2022. godine u 10.00 časova (svečana sala)

 

  1. Tanja Namačinski, broj indeksa 2017/000080 – studijski program: Finansije i bankarstvo

   Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića pod nazivom:

   „Analiza profitabilnosti banaka u Srbiji“

   Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Željko Račić, mentor
  2. dr Stevan Tomašević, član
  3. dr Dajana Ercegovac, član

 

Zakazana odbrana završnog rada 20.09.2022. godine u 10.30 časova (svečana sala)