Izaberite stranicu

O B A V E Š T E NJ E Studentima I godine upisanim 2022/23.godine o OBAVEZNOM sistematskom pregledu

Obaveštavaju se svi studenti I godine studija da će se obavezan sistematski pregled obaviti 11.10. – 13.10.2022. prema rasporedu koji je dat u prilogu.

Dana 11.10.2022. od rednog broja    1 do 40       od 7,00 do 13 čas.

Dana 11.10.2022. od rednog broja  41 do 80       od 13,30 do 18 čas.

Dana 12.10.2022. od rednog broja  81 do 120      od 7,00 do 13čas

Dana 12.10.2022. od rednog broja 121 do 160     od 13,30 do 18 čas.

Dana 13.10.2022. od rednog broja  161 do 200      od 7,00 do 13čas

Dana 13.10.2022. od rednog broja  201 do  248     od 13,30 do 18 čas.

Pregled počinje u 7:00 u pre podnevnoj i u 13:30 u posle podnevnoj smeni prijavom na šalter broj 5 u prizemlju Zavoda. 

Molimo vas da se strogo pridržavate utvrđenog rasporeda!
Spisak studenata prve gpd 22-23 za sistematski

Studenti pristupaju sistematskom pregledu sa indeksom i overenom zdravstvenom knjižicom. Poželjno je poneti vakcinalni karton.

Studenti iz Republike Srpske i Crne Gore treba da imaju Obrazac INO 1 (u zamenu za zdravstvenu knjižicu), u suprotnom se sistematski pregled naplaćuje 1.500,00 dinara. Istu cenu plaćaju i studenti koji nemaju overenu zdravstvenu knjižicu.

Napomena: Studenti stariji od 26 godina nisu u obavezi da obave sistematski pregled.

Studentska služba