Izaberite stranicu
Утврђени су датуми одбрана завршних радова за студенте:
    
1.      Сузана Лазић, број индекса 2019/000034 – студијски програм: Финансије и банкарство
   Пријавила је тему код ментора др Марије Вуковић под називом:
   „Порез на имовину у Републици Србији“
   Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
 
  1. др Марија Вуковић, ментор
  2. др Дајана Ерцеговац, члан
  3. др Славиша Ђукановић, члан
 
Заказана одбрана завршног рада 22.09.2022. године у 13.00 часова (свечана сала)
 
2.      Давид Лашанц, број индекса 2019/001058 – студијски програм: Трговина и међународно пословање
   Пријавио је тему код ментора др Биљане Станков под називом:
   „Оснивање и политика проширења Европске уније“
   Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
 
  1. др Биљана Станков, ментор
  2. др Саша Ралетић-Јотановић, члан
  3. др Наташа Папић-Благојевић, члан
 
Заказана одбрана завршног рада 23.09.2022. године у 12.00 часова (свечана сала)
 
3.      Емилија Томашик, број индекса 2019/001021 – студијски програм: Трговина и међународно пословање
   Пријавила је тему код ментора др Биљане Станков под називом:
   „Улога и значај Европског парламента у институционалној структури Европске уније“
   Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
 
  1. др Биљана Станков, ментор
  2. др Саша Ралетић-Јотановић, члан
  3. др Драгољуб Јовичић, члан
 
Заказана одбрана завршног рада 23.09.2022. године у 13.00 часова (свечана сала)
 
4.      Слађана Минић, број индекса 2019/000054 – студијски програм: Финансије и банкарство
   Пријавила је тему код ментора др Дејана Живкова под називом:
   „Процена вредности капитала предузећа“
   Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
 
  1. др Дејан Живков, ментор
  2. др Сања Влаовић-Беговић, члан
  3. др Наташа Папић-Благојевић, члан
 
Заказана одбрана завршног рада 23.09.2022. године у 13.00 часова (учионица 7)