Izaberite stranicu

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Комисија за мастер струковне студије ставља на увид јавности у периоду од 22.09. до 29.09.2022. године мастер радове:

  1. Сузана Миливојевић, бр. индекса 2019/200004 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код ментора др Веронике Бошков под називом:

„Мотивација запослених у предузећу „ТЕМПО 013 Шабац““

Извештај сачинила Комисија у саставу:

  1.  др Татјана Бошковић, председник Комисије
  2. др Бојана Ковачевић-Берлековић, члан
  3.  др Вероника Бошков,ментор

  1. Александар Мијић, бр. индекса 2018/200010 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавио је тему код ментора др Жељка Рачића под називом:

„Анализа и обрада кредитног захтева за хипотекарни кредит, студија случаја“

Извештај сачинила Комисија у саставу:

  1.  др Стеван Томашевић, председник Комисије
  2. др Драгана Милић, члан
  3.  др Жељко Рачић,ментор