Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

23.09.2022.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Utvrđen je datum odbrane završnog rada za studenta:

    

  1. Lidija Pavlović, broj indeksa 2019/000041 – studijski program: Finansije i bankarstvo

   Prijavila je temu kod mentora dr Nataše Papić-Blagojević pod nazivom:

   „Prevare u osiguranju života kroz praktičnu primenu“

   Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Nataša Papić-Blagojević, mentor
  2. dr Dragana Milić, član
  3. dr Stevan Tomašević, član

 

Zakazana odbrana završnog rada 23.09.2022. godine u 11.00 časova (svečana sala)