Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA
NOVI SAD
Datum: 28.09.2022.godine

UVID  JAVNOSTI ZA SPECIJALISTIČKI  RAD U PERIODU 28.09.2022. – 05.10.2022. godine

O B A V E Š T E NJ E

Komisija za specijalističke studije stavlja na uvid  javnosti u periodu od 28.09.2022. do 05.10.2022. godine specijalistički rad:

  1. Robert Petrović, broj indeksa S50/11EP – studijski program: Elektronsko poslovanje Prijavio je temu kod dr Slaviše Đukanovića, pod nazivom:

„Analiza tržišta i ocena tržišne pozicije preduzeća „Grand kafa““

Izveštaj sačinila Komisija:

  1. dr Slaviša Đukanović, mentor
  2. dr Ana Jovičić Vuković, član
  3. dr Branka Maksimović, član