Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

29.09.2022.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Utvrđeni su datumi odbrane završnih radova za studente:

 

 1. Žarko Đurđev, br. indeksa 2018/004019 – studijski program Primenjena informatika

Prijavio je temu kod mentora dr Sanje Lončar

Naziv teme: „Web aplikacija on-line prodavnice kompjuterskih komponenti“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Sanja Lončar, mentor
 2. dr Zoran Marošan, član
 3. dr Predrag Ranitović, član

     Zakazana odbrana  završnog rada 30.09.2022.godine u 11,00 časova (svečana sala)

 1. Sanja Kresojević, br. indeksa 2019/001074 – studijski program Trgovina i međunarodno poslovanje

Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov

Naziv teme: „Analiza zakonodavne moći Saveta Evropske unije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Dejan Đurić, član
 3. dr Đorđe Ćuzović , član

   Zakazana odbrana  završnog rada 30.09.2022.godine u 12,00 časova (svečana sala)

 

 1. Jovana Samardžić, br. indeksa 2018/000031 – studijski program Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov

Naziv teme: „Značaj malih i srednjih preduzeća za privredni razvoj Evropske   unije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Slobodanka Jovin, član
 3. dr Đorđe Ćuzović, član

   Zakazana odbrana  završnog rada 30.09.2022.godine u 11,00 časova (učionica 16)

 

 1. Katarina Živanov, br. indeksa 2019/001007 – studijski program Trgovina i međunarodno poslovanje

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Primenjeni trgovinski menadžment na primeru preduzeća „DIS“ DOO“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Dejan Đurić, član
 3. dr Đorđe Ćuzović, član

 

  Zakazana odbrana  završnog rada 30.09.2022.godine u 13,00 časova (svečana sala)

 

 

 

 

 1. Sandra Tutić, br. indeksa 2019/001001 – studijski program Trgovina i međunarodno poslovanje

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Primenjeni trgovinski menadžment na primeru kompanije „Fashion and Friends““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Saša Raletić-Jotanović, član

 

  Zakazana odbrana  završnog rada 30.09.2022.godine u 14,00 časova (svečana sala)

 

 

 

 1. Jovana Rajić, br. indeksa 2019/000033 – studijski program Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Dragane Milić

Naziv teme: „Osiguranje sportista“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragana Milić, mentor
 2. dr Sanja Vlaović-Begović, član
 3. dr Mirela Momčilović, član

 

  Zakazana odbrana  završnog rada 30.09.2022.godine u 13,30 časova (učionica 16)