Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

Datum: 29.09.2022. godine

 

 

ZAKAZANA ODBRANA  MASTER RADA

 

Na sastanku Komisije za master radove održanom 29.09.2022. godine utvrđen je datum odbrane rada

 

 

  1. Borislav Adžić, broj indeksa 2020/200027 – studijski program: Međunarodno

poslovanje i finansije, prijavio je temu kod dr Sanje Vlaović-Begović pod nazivom: „Procena vrednosti preduzeća diskontovanjem novčanog toka u cilju investicionog odlučivanja“ 

   Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Mirela Momčilović, predsednik Komisije
  2. dr Dragana Milić, član
  3. dr Sanja Vlaović-Begović, mentor

 

    Predložen datum odbrane29.09.2022. godine u 13,30 časova (svečana sala)