Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

30.09.2022.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Utvrđeni su datumi odbrane završnih radova za studente:

 

 1. Sandra Bagljaš, br. indeksa 2019/000048 – studijski program Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Mirele Momčilović

Naziv teme: „Ocena efikasnosti investicije u poljoprivrednu proizvodnju“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Mirela Momčilović, mentor
 2. dr Branka Maksimović, član
 3. dr Sanja Vlaović-Begović, član

    Zakazana odbrana  završnog rada 03.10.2022.godine u10,00 časova (svečana sala)

 

 1. Milica Jovanić, br. indeksa 2017/000108 – studijski program Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića

Naziv teme: „Poslovanje Svetske banke“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Branka Paunović, član
 3. dr Dajana Ercegovac, član

 

    Zakazana odbrana  završnog rada 03.10.2022.godine u13,00 časova (učionica 16)

 

 1. Milica Dražić, br. indeksa 2019/000019 – studijski program Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića

Naziv teme: „Analiza instrumenata plaćanja u međunarodnom bankarstvu“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Slobodanka Jovin, član
 3. dr Ljiljana Jović, član

    Zakazana odbrana  završnog rada 03.10.2022.godine u13,30 časova (učionica 16)

 

 1. Teodora Nestorović, br. indeksa 2019/000010 – studijski program Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin

Naziv teme: „Problem razvoja malih i srednjih preduzeća u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Nikola Jančev, član
 3. dr Isidora Milošević, član

    Zakazana odbrana  završnog rada 03.10.2022.godine u11,00 časova (svečana sala)

 

 1. Tamara Đurđević, br. indeksa 2019/000028 – studijski program Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin

Naziv teme: „Uloga faktoringa u finansiranju malih i srednjih preduzeća u                                  Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Mirela Momčilović, član
 3. dr Dajana Ercegovac, član

 

    Zakazana odbrana  završnog rada 04.10.2022.godine u10,00 časova (svečana sala)

 1. Anita Šamu, broj indeksa 2018/003043 – studijski program: Preduzetništvo

 

       Prijavila je temu kod mentora dr Gordane Vuksanović pod nazivom:

       „Zadruge kao oblik socijalnog preduzetništva“

        Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Gordana Vuksanović, mentor
 2. dr Maja Vukadinović, član
 3. dr Nikola Jančev, član 

 

    Zakazana odbrana  završnog rada 04.10.2022.godine u13,00 časova (svečana sala)