Izaberite stranicu

Studenti korisnici kredita i stipendije u školskoj 2021/22. godini, za nastavak odnosno PRIJAVU ZA KORIŠĆENJE STUDENTSKOG KREDITA/STIPENDIJE (Obrazac br. 1a), preuzimaju u studentskoj službi, kojim prijavljuju svoje učešće na konkurs za školsku 2022/23. godinu.

Studenti koji prvi put konkurišu, potrebno je da konkursna dokumenta podnodse na orginalnim obrascima čiji je izdavač „Prosvetni pregled“.

 

 

U Novom Sadu, 30.09.2022.