Izaberite stranicu

Студенти корисници кредита и стипендије у школској 2021/22. години, за наставак односно ПРИЈАВУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СТУДЕНТСКОГ КРЕДИТА/СТИПЕНДИЈЕ (Образац бр. 1а), преузимају у студентској служби, којим пријављују своје учешће на конкурс за школску 2022/23. годину.

Студенти који први пут конкуришу, потребно је да конкурсна документа поднодсе на оргиналним обрасцима чији је издавач „Просветни преглед“.

 

 

У Новом Саду, 30.09.2022.