Izaberite stranicu

Висока пословна школа

струковних студија

Нови Сад

Датум: 30.09.2022. године

 

 

ЗАКАЗАНА ОДБРАНА  МАСТЕР РАДА

 

На састанку Комисије за мастер радове одржаном 30.09.2022. године утврђени су датуми одбрана мастер радова

 

 

 1. Сузана Миливојевић, број индекса 2019/200004 – студијски програм: Међународно

пословање и финансије, пријавила је тему код др Веронике Бошков под називом:                        „Мотивација запослених у предузећу „ТЕМПО 013 Шабац“  

   Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Татјана Бошковић, председник Комисије
 2. др Бојана Ковачевић-Берлековић, члан
 3. др Вероника Бошков, ментор

 

 

Предложен датум одбране 03.10.2022.године у 13,00 часова (свечана сала)  

 

 1. Александар Мијић, број индекса 2018/200010 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавио је тему код др Жељка Рачића под називом:

„Анализа и обрада кредитног захтева за хипотекарни кредит, студуја случаја“

            Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Стеван Томашевић, председник Комисије
 2. др Драгана Милић, члан
 3. др Жељко Рачић, ментор

 

Предложен датум одбране 03.10.2022.године у 12,00 часова (учионица 16)  

 

 1. Сања Станић, бр. индекса 2018/200011 – студијски програм – Међународно пословање и финансије, пријавила је тему код ментора др Јелене Дамњановић под називом:

„Истраживање и прогнозирање прилива страних директних инвестиција у Републици Србији и Републици Хрватској у контексту чланства у Европској унији“

 Извештај сачинила Комисија у саставу:

 

 1. др Ана Јовичић Вуковић, председник Комисије
 2. др Биљана Станков, члан
 3. др Јелена Дамњановић, ментор

 

Предложен датум одбране 03.10.2022.године у 12,00 часова (свечана сала)