Izaberite stranicu

O B A V E Š T E NJ E

 

 Utvrđen je datum odbrane završnog  rada za studenta:

 

  1. Dunja Zorić, br. indeksa 2019/000022 – studijski program Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin

Naziv teme: „Finansijske performanse lizing kompanija u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Slobodanka Jovin, mentor
  2. dr Stevan Tomašević, član
  3. dr Sanja Vlaović-Begović, član

 Zakazana odbrana  završnog rada 06.10.2022.godine u 11,00 časova (svečana sala)