Izaberite stranicu

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 Утврђен је датум одбране завршног  рада за студента:

 

  1. Дуња Зорић, бр. индекса 2019/000022 – студијски програм Финансије и банкарство

Пријавила је тему код ментора др Слободанке Јовин

Назив теме: „Финансијске перформансе лизинг компанија у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Слободанка Јовин, ментор
  2. др Стеван Томашевић, члан
  3. др Сања Влаовић-Беговић, члан

 Заказана одбрана  завршног рада 06.10.2022.године у 11,00 часова (свечана сала)