Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

Datum: 05.10.2022. godine

 

 

ZAKAZANA ODBRANA SPECIJALISTIČKOG RADA

 

 

 

Na sastanku Komisije za specijalističke studije održanom  05.10.2022. godine utvrđen je datum odbrane rada

 

  1. Robert Petrović, broj indeksa S50/11EP – studijski program: Elektronsko poslovanje

Prijavio je temu kod dr Slaviše Đukanovića, pod nazivom:

„Analiza tržišta i ocena tržišne pozicije preduzeća „Grand kafa““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Slaviša Đukanović, mentor
  2. dr Ana Jovičić Vuković, član
  3. dr Branka Maksimović, član

 

 

 

Predložen datum odbrane  06.10.2022.godine u 13,00 časova ( svečana sala)